ASSEMBLEA 9 DE MAIG DE 2021

CONVOCATÒRIA (69.461 bytes)
DECLARACIÓ RESPONSABLE (71.969 bytes)
DELEGACIÓ DE VOT (100.053 bytes)